Info Mediu

Activitatea S.C. GABROS PROD S.R.L. se desfasoara in baza Autorizatiei de Mediu nr. 41 / 25.01.2011, cu respectarea tuturor conditiilor impuse.

In cadrul activitatii de fabricare a detergentilor si a produselor de intretinere, GABROS PROD este permanent preocupata pentru prevenirea impactului asupra mediului a tuturor activitatilor care se desfasoara pe amplasament. In acest sens:

GABROS PROD comunica, ori de cate ori este cazul, propriilor angajati precum si partilor interesate, prin mass-media si pe site-ul societatii toate informatiile privind produsele fabricate, modul de reciclare al deseurilor de ambalaje si conditiile de restituire a stocurilor neutilizate/iesite din garantie.